LA

556,000₫

Tiêu đề
"GẤM - VÓC - LỤA - LÀ - NHUNG - THE - VÂN -LĨNH - là những chất liệu thượng hạng của dân tộc còn được giữ gìn đến hôm nay. Trong niềm cảm hứng...
: : ,

"GẤM - VÓC - LỤA - LÀ - NHUNG - THE - VÂN -LĨNH - là những chất liệu thượng hạng của dân tộc còn được giữ gìn đến hôm nay.

Trong niềm cảm hứng khắc hoạ một phần giá trị ấy, chúng tôi chọn GẤM là chất liệu xuyên suốt cho mùa R Ậ P mới. Chúng tôi sẽ bán ra những sản phẩm đợt hai vào ngày 24/9 - tại cửa hàng chính 191 VO VAN TAN.

Cám ơn và mong được đón tiếp các bạn.