VERNAL 2

596,000₫

Màu sắc
ĐẦM DẠO PHỐ - CÔNG SỞ MANG TÍNH ỨNG DỤNG CAOCHẤT LIỆU THOÁNG MÁT VÀ CHẤT LƯƠNG ĐUỢC R Ậ P CAM KẾT TỐT NHẤTDÀI ĐẦM NGẮN NHẤT 92CM - DÀI NHẤT 102CM, NGỰC ĐẦM...
: 0000 : ,
  • ĐẦM DẠO PHỐ - CÔNG SỞ MANG TÍNH ỨNG DỤNG CAO
  • CHẤT LIỆU THOÁNG MÁT VÀ CHẤT LƯƠNG ĐUỢC R Ậ P CAM KẾT TỐT NHẤT
  • DÀI ĐẦM NGẮN NHẤT 92CM - DÀI NHẤT 102CM, NGỰC ĐẦM 94-96CM