My cart

ABOUT US

 

 

R Ậ P - R Ậ P là thương hiệu thời trang được sáng lập bởi người Việt, chúng tôi thực hiện tôn chỉ thời trang ứng dụng và hiện đại, sử dụng tối đa những tông màu cơ bản và phát triển chúng thành những giá trị riêng của mình. Sản phẩm được sản xuất bởi những người thợ Việt Nam lành nghề, đó cũng chính là "văn hoá thời trang" của chúng tôi!

▪️OFFICIAL PAGE - Facebook.com/rapthietke

▪️HOTLINE 𝟭𝟵𝟬𝟬𝟬𝟲𝟲𝟲𝟮𝟮

▪️OUR STORES IN VIETNAM

𝐒𝐚𝐢 𝐆𝐨𝐧
▪️ 97A NGUYEN TRAI, DIST 1 
▪️ 130A CACH MANG THANG TAM, DIST 3
▪️ 528 LE VAN SY, DIST 3
▪️ 191 VO VAN TAN, DIST 3
▪️ 383A NGUYEN THI THAP, DIST 7


𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢
▪️16 PHAM NGOC THACH, DONG DA, HA NOI

▪️02 DOAN TRAN NGHIEP, HA NOI


𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠
▪️ 43 QUANG TRUNG, LOC THO, NHA TRANG


𝐁𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐮𝐨𝐧𝐠
▪️ 02 NGUYEN TRAI, THU DAU MOT, BINH DUONG


𝐃𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠
▪️ 326 HOANG DIEU, HAI CHAU, DA NANG


𝐁𝐢𝐞𝐧 𝐇𝐨𝐚
▪️ 1169 PHAM VAN THUAN, THONG NHAT, BIEN HOA

 
𝐕𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐮
▪️06 BA CU, PHUONG 01, VUNG TAU 
 
 
𝐇𝐚𝐢 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 
▪️14B LUONG KHANH THIEN, HAI PHONG 
 
𝐂𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐨
▪️ 84 LY TU TRONG, CAN THO
 
𝐃𝐚 𝐋𝐚𝐭
▪️ 𝟖𝟑𝐂 NGUYEN VAN TROI, DA LAT
 

HOTLINE 𝟭𝟵𝟬𝟬𝟬𝟲𝟲𝟲𝟮