My cart

MEMBERSHIP POLICY

 

 

UPDATING

3/2021

* Điểm tích luỹ: 10.000 VND = 01 điểm

* Chính sách dành riêng cho khách hàng DIAMOND

  •      . Quà tặng sinh nhật hằng năm 
  •      . Tham dự các show trình diễn hằng năm
  •      . Được CSKH trong những Privite Group
  •      . Được sử dụng dịch vụ thử đồ tạo nhà
  •      . Được miễn phí sửa đồ và free shipping 

* Điều kiện duy trì hạng thẻ (số điểm tích luỹ tối thiểu trong 12 tháng)

  •     . Hạng DIAMOND: 600+
  •     . Hạng GOLD: 400+
  •     . Hạng SILVER: 250+